088-0882134
Hot Line ครบทุกเรื่องเครื่องช่วยฟัง
9.00 - 21.00 น. ทุกวัน
 

การสูญเสียการได้ยิน

ส่วนประกอบของหู หูประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

หูชั้นนอก

หูชั้นกลาง

หูชั้นใน

เสียงที่รับจากหูชั้นนอกจะผ่านเข้าสู่หูชั้นกลาง แล้วส่งต่อไปยังหูชั้นในซึ่งจะทำหน้าที่แปลงสัญญาณคลื่นเสียง เป็นสัญญาณทางกระแสไฟฟ้าและส่งต่อไปตามเส้นประสาทการได้ยิน เข้าสู่สมองเพื่อแปลความหมายในที่สุด