088-0882134
Hot Line ครบทุกเรื่องเครื่องช่วยฟัง
9.00 - 21.00 น. ทุกวัน
 

Article

เมื่อต้องใช้เครื่องช่วยฟัง ?

Date : 09/10/2556

 
ภายหลังจากการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัด หากการได้ยินยังไม่กลับคืนมาเครื่องช่วยฟังจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินชีวิตได้เฉกเช่นผู้ที่มีการได้ยินปกติ เครื่องช่วยฟังจะเป็นอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ทำหน้าที่ขยายเสียงในแต่ละย่านความถี่ให้สอดคล้องกับระดับการสูญเสียการได้ยินของแต่ละบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือก 4 ประการดังต่อไปนี้

ระดับของการสูญเสียการได้ยิน เป็นปัจจัยหลักในการเลือกใช้เครื่องช่วยฟังกล่าวคือถ้าการสูญเสียการได้ยินอยู่ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ก็สามารถเลือกใช้เครื่องช่วยฟังที่มีขนาดเล็กที่ยากแก่การสังเกตเห็นได้ แต่ถ้ามีการสูญเสียการได้ยินมาก เครื่องช่วยฟังที่ใช้ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้น  ทั้งนี้เพราะอุปกรณ์ต่าง ๆ จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อขยายเสียงให้ดังมากขึ้นนั่นเอง อย่างไรก็ดีในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อทำให้เครื่องช่วยฟังมีขนาดเล็กลง ขณะเดียวกันก็ขยายเสียงให้ดังมากขึ้นได้เรื่อยๆ

เทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ผู้ใช้ควรทราบก่อนตัดสินใจซื้อโดยมีช่องสัญญาณ (Channel)  เป็นปัจจัยหลักในการพิจารณา ถ้ามีช่องสัญญาณมากก็จะปรับเสียงได้ละเอียดและสอดคล้องกับการสูญเสียการได้ยินได้ดีขึ้น ส่งผลให้คุณภาพเสียงคมชัดขึ้นและเสียงรบกวนน้อยลง ทำให้ผู้ใช้สามารถจับใจความได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้จำนวน Microphone ก็เป็นอีกสิ่งที่ควรพิจารณา โดย Microphone 2 ตัวจะดีกว่า 1 ตัว เพราะจะช่วยแยกแยะระหว่างเสียง (Voice) และเสียงรบกวน (Noise) ทั้งนี้เสียงรบกวน (Noise) จะถูกทำให้เบาลง ขณะที่เสียง (Voice) จะถูกขยายให้ดังขึ้นส่งผลให้ผู้ใช้ได้ยินเสียง (Voice) ชัดเจนขึ้นแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน (Noise) อยู่รอบข้าง

รูปแบบ  ในปัจจุบันรูปแบบของเครื่องช่วยฟังสามารถแบ่งได้ตามรูปแบบ ดังนี้
1. เกี่ยวหลังหู (Behind The Ear, BTE)  มีขนาดปานกลางถึงใหญ่ เหมาะกับผู้ที่สูญเสียการได้ยินระดับปานกลางถึงมาก
2. Open Fitting มีลักษณะคล้ายแบบเกี่ยวหลังหู (BTE) แต่มีขนาดเล็กกว่าเหมาะสำหรับผู้สูญเสียการได้ยินน้อยถึงปานกลาง ข้อดีคือช่วยลดเสียงก้องได้
3. Receiver In the Canal (RIC) ใช้เกี่ยวหลังหูเช่นกัน แต่ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ส่วนลำโพง (Receiver) จะอยู่ในบริเวณช่องหู สามารถเลือกขนาดของลำโพงได้ เหมาะสำหรับการสูญเสียการได้ยินในทุกระดับ
4. แบบในช่องหู (In The Ear) เป็นแบบสั่งทำขึ้นเฉพาะตัว เวลาใช้ต้องสอดเข้าไปในช่องหู โดยทั่วไปมี 3 ขนาดคือ In The Ear,ITE (ใหญ่) In The Canal,ITC (กลาง) และ Completely In the Canal, CIC (เล็ก) เหมาะสำหรับการสูญเสียการได้ยินเล็กน้อยถึงมาก
5. แบบกล่อง (Pocket Type) ตัวกล่องจะพกอยู่ที่กระเป๋าเสื้อหรือกางเกง และตัวลำโพง (Receiver) จะอยู่ในช่องหูโดยมีสายไฟเป็นตัวเชื่อมระหว่างลำโพงและตัวกล่อง ข้อดีคือราคาประหยัด เหมาะสำหรับผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินปานกลางถึงมาก

อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับ Life Style ที่แตกต่างกันของผู้ใช้ โดยปัจจุบันมี Remote Control ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับเสียงหรือ เปลี่ยนโปรแกรมการรับฟังได้สะดวกขึ้นโดยไม่ต้องไปปรับที่ตัวเครื่องช่วยฟังที่ปุ่มต่างๆ มักจะมีขนาดเล็ก
ส่วน mini – Tek / Tek จะทำหน้าที่เหมือน Remote Control แต่จะเพิ่มฟังก์ชั่น Bluetooth  ที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือและโทรทัศน์ได้ ทำให้การสนทนาทางโทรศัพท์และชมโทรทัศน์ได้สะดวกและชัดเจนขึ้น
Battery Charger  ในเครื่องช่วยฟังแบบเกี่ยวหลังหู (BTE) บางรุ่นสามารถรองรับการใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ โดยตัวCharger จะทำหน้าที่ชาร์จไฟ และดูดความชื้นไปด้วยในเวลาเดียวกัน
ทั้งนี้นับว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆ เป็นอีกปัจจัยที่ผู้ใช้ควรทราบว่าเครื่องช่วยฟังของท่านรองรับอุปกรณ์เสริมแบบใดได้บ้างเพื่อเป็นข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ

การดูแลรักษาเครื่องช่วยฟัง
เฉกเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่ว ๆ ไป ควรหลีกเลี่ยงการทำหล่น และความชื้นในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ควรใช้สเปรย์ทำความสะอาดและเก็บในกล่องดูดความชื้น ทุกครั้งหลังใช้เครื่องช่วยฟัง เนื่องจากเหงื่ออาจเข้าไปภายในเครื่องทำให้เสียหายได้ และควรนำเครื่องช่วยฟังไปเข้ารับบริการปรับแต่งและทำความสะอาดตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

 

Date : 17/12/2557

วันที่ 16 ธ.ค 2557 เฮียร์ พลัส ได้มีโอกาสไปมอบเครื่องช่วยฟังให้กับผู้สูงอายุที่่มีปัญหาการได้ยินที่ ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท ..

Date : 09/10/2556

ภายหลังจากการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัด หากการได้ยินยังไม่กลับคืนมาเครื่องช่วยฟังจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินชีวิตได้เฉกเช่นผู้ที่มีการได้ยินปกติ เครื่องช่วยฟังจะเป็นอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ทำหน้าที่ขยายเสียงในแต่ละย่านความถี่ให้สอดคล้องกับระดับการสูญเสียการได้ยินของแต่ละบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือก 4 ประการดังต่อไปนี้

Date : 17/07/2553

หูเป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยให้เราได้ยินเสียงต่างๆ เพื่อการติดต่อสื่อสารพูดคุย นอกจากนี้ยังเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัว