088-0882134
Hot Line ครบทุกเรื่องเครื่องช่วยฟัง
9.00 - 21.00 น. ทุกวัน
 

แบบทดสอบการได้ยิน

คำถามต่อไปนี้ ใช้ในการประเมินความสามารถในการได้ยินในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน และการประเมินนี้เป็นข้อมูลการประเมินทั่วไป ไม่สามารถใช้อ้างอิงหรือรับรองการทดสอบการได้ยินได้

ตอบคำถามต่อไปนี้ โดยกาเครื่องหมาย "ถูก" หรือ "ผิด" ลงในช่อง

การประเมินการได้ยินด้วยตนเอง

ใช่

ไม่ใช่

ท่านมีปัญหาในการทำความเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นพูดหรือไม่ ทั้ง ๆ ที่ท่านได้ยิน

ท่านมักให้คนอื่นทวนคำพูดอีกครั้งอยู่เสมอ

โดยปกติท่านสามารถได้ยินและเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นพูดโดยไม่ต้องเห็นหน้าหรือไม่

ท่านเคยสังเกตเห็นผู้คนบ่นพึมพำมากกว่าปกติหรือไม่

โดยปกติท่านสามารถแยกแยะเสียงคำพูดออกจากเสียงรบกวนอื่น ๆ ได้หรือไม่

โดยปกติท่านสามารถบอกชนิดของเสียงรบกวนได้หรือไม่ เช่นเสียงจากการทำงานของตู้เย็นหรือพัดลม

ท่านสามารถได้ยินเสียงเฉพาะที่มีเสียงดัง ๆ เท่านั้น

ท่านสามารถสนทนาด้วยความยากลำบากหรือไม่เวลาที่อยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังมาก ๆ เช่น ร้านอาหาร

สมาชิกในครอบครัวท่านเคยบอกหรือไม่ว่าท่านเป็นคนที่เปิดทีวีหรือวิทยุเสียงดัง

มีคนเคยบอกท่านหรือไม่ว่า ท่านเป็นคนพูดเสียงดังมาก